location: Zerynthia Associazione per l'Arte Contemporanea Roma

Deposizione

Deposizione

11/12/2006 - 31/01/2007RAM radioartemobile • Zerynthia Associazione per l'Arte Contemporanea Roma

Jannis Kounellis, Jimmie Durham

Jan Vercruysse

Jan Vercruysse

16/05/1993 - 15/07/1993Zerynthia • Zerynthia Associazione per l'Arte Contemporanea Roma

Jan Vercruysse